SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

IMIĘ I NAZWISKO*


ADRES EMAIL*


NUMER TELEFONU


TEMAT
TREŚĆ WIADOMOŚCI

KLAUZULA POUFNOŚCI

Zgodnie z art, 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych jest Aquastandoor

2) kontakt z Osobą odpowiedzialną za obszar ochrony danych – baseny@aquastandoor.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do celów: realizacja umowy, zlecenia, obsługi zgłoszeń, reklamacji, przekazania podmiotom trzecim – spedycja, kurierzy, formy współpracujące, wykonywania obowiązków wynikających z postanowień prawa, podatkowych, rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

AQUASTANDOOR

Banino 80-297 k. Gdańsk ul. Borowiecka 55

Godziny otwarcia:

MARZEC – PAŹDZIERNIK

pon – pt. w godzinach 9 do 17

LISTOPAD – LUTY

pon – pt. w godzinach 9 do 16

Telefon/fax: 58 342 57 87

DANE KONTAKTOWE

Telefony komórkowe:

Małgorzata Sadecka 660 013 333

Maksymilian Mokrzycki 506 152 776

e-mail: baseny@aquastandoor.pl

Aquastandoor